Şirket Profilimiz

Şirket Profilimiz

Şirketimizin ana amacı; Metal ve Maden sektöründeki profesyonel ve yüksek tecrübe sahibi kadrosu ile kullanıcıya sunduğu ürün ve hizmet kalitesini en yüksek seviyede tutmaktadır.

GÖKER Metaller:

GÖKER Metaller; Demirdışı metaller'den Çinko, Aluminyum, Kurşun, Bakır vb. ürünlerin ithalatı ve yurt içi dağıtımına 2006 yılında başlamıştır. Türkiye'de Ankara, Mersin, İstanbul, Kocaeli gibi şehirlerde bulunan antrepolarda ürünlerini devamlı ve kesintisiz bulundurmak, sürekli olarak dağıtımını sağlamak ile müşterilerine sunduğu finansman ve hedging imkanlarını da en üst seviyede ve kesintisiz sürdürmektir. Demirdışı metallerin yanında GÖKER Metaller; Türkiye 'de üretim yapan tüm fabrikalardan kullanım dışı bulunan metal, bakır, aluminyum, paslanmaz hurda malzemelerinin iç ve dış ticaretini sürdürmektedir.

GÖKER Mineral ve Madencilik :

GÖKER Mineral, cevher ihracatına 2009 yılında, küçük ve orta ölçekli maden şirketlerini finanse ederek başlamıştır. Türkiye'nin farklı bölgelerindeki maden üreticilerinden satın aldığı Krom, Çinko, Bakır, Demir cevherlerini Gemlik, İzmir, Mersin, Antalya ve Trabzon gibi ana limanlara yakın bulunan depolarda stoklayarak, başta Çin Halk Cumhuriyeti olmak üzere Hindistan ve Rusya'ya ihraç etmektedir. Firma olarak ülkemizde çıkartılan cevherlerin piyasa bilgimiz ve finansman tecrübemizle en yüksek bir seviyede değerlenmesi ve ülke ekonomisine katkı sağlaması için çalışıyoruz. 

Misyon & Vizyonumuz

Misyon & Vizyonumuz

TÜRKİYE'DE DEĞİŞEN KOŞULLAR

Türk Demirdışı metal piyasası AB ortalaması ve diğer gelişmiş ülkelere göre, her yıl artan bir oranla büyüme göstermektedir. Bu gelişmeye paralel olarak, Ülkemizde ürünler hakkında, kalite, bilgi ve bilgi paylaşımı temininde piyasaların ihtiyacı da her geçen gün artmaktadır. Uluslararsı ticaret anlayışı, yeni ticaret uygulamaları ve yeni finansman modelleri hızla küreselleşen dünya ekonomisi ile birlikte ülkemizde artmıştır. LME uluslararası para fonlarının etkisi altında kalmakta ve sadece metal arz ve talep etkisi ile değişim göstermemektedir.

ŞİRKET YÖNETİMİ

21. yüzyılda, şirketlerin bir patron şirket olarak hayatta kalması ve uzun yıllar devam etmesi artık mümkün olamayacaktır. Bir şirketin ilerlemesi ve uzun yıllar kaliteli hizmet verebilmesi, çalışanların şirketin hedeflerine inanması ve katılımları ile olacaktır. Yönetim, tüm çalışanlarına eşit mesafelede yaklaşmalı, adaletli ve disiplinli olmalı, İyi ilişkiler ve barışçıl, katılımlı ve çağdaş çalışma ortamı sağlamalıdır. 

UZUN VADELİ TİCARİ İLİŞKİLERİ

Sadece tek taraflı çıkarlara ilişkiler kurmak Satıcı veya Alıcı olarak uzun vadeli ilişkilerin düşmanlarıdır. Bu nedenle Satıcı ve Alıcı arasında güvenilir, dürüst ve tam paylaşımcı bir ticaret ilişkisi ana prensibimizidr.

İŞ BİLGİLERİ

Bugün, bütün sektörlerin maliyet ve kalite anlayışı konsunda farklı gereksinimleri vardır. Bizim hedefimiz çalıştığımız bütün sektörlerin ihtiyacı doğrultusunda derinliğine analiz etmek ve bu analiz sonucuna göre sektöre uygun çözümler üretmektir.

Aynı şekilde, küreselleşen uluslararası ticaret ve ekonomik koşulları ülkemiz ticaretinde uygulanabilir hale getirecek bilgi ve donanıma sahip bir firmayız.